Automatisk smøring

Du slipper for at bruge tid på smøring. Når du vælger automatisk centralsmøring, får din maskine automatisk den korrekte mængde smøremiddel tilført, imens maskinen kører, og alle lejer, bøsninger og led er i bevægelse. 

Med automatisk centralsmøring bliver din maskine løbende vedligeholdt, og det er med til at forlænge levetiden på alle bevægelige dele – og dermed på hele din maskine.

SÅDAN FUNGERER AUTOMATISK SMØRING AF MASKINER
De tre mest brugte systemtyper til automatisk centralsmøring er:

  • Progressivt system
  • Multiline system
  • Singleline system

Det mest anvendte smøresystem blandt vores kunder er det progressive smøresystem.

PROGRESSIVT SYSTEM – GODT TIL DET MESTE
I det progressive smøresystem bliver smøremidlet automatisk sendt fra pumpen til en masterblok, som gennem en underfordeler sender smøremidlet ud til de enkelte smøresteder.

Fordelerne tilpasser den rette mængde smøremiddel individuelt til hvert enkelt smørested; opbygningen af fordelerne er essentiel for at ingen smøresteder bliver sprunget over eller glemt. Systemet er sat op til, at hvis bare ét smørested på din maskine ikke tager imod den korrekte mængde smøremiddel, modtager du en alarm.

Et progressivt smøresystem kan håndtere mellem ét og flere hundrede smøresteder.

Du får et smøresystem, som er fremtidssikret. Vi kan ombygge systemet, hvis du fx ønsker at tilkoble eller afkoble smøresteder, ligesom vi kan justere mængden af smøremiddel til et eller flere smøresteder. Med et progressivt automatisk centralsmøringssystem er du altid sikker på, at alle smøresteder bliver smurt med korrekt dosering.

MULTILINE SYSTEM – TIL KORTE AFSTANDE OG TRANGE STEDER
Har du korte afstande mellem pumpe og smørested, eller er pladsen trang, er multiline systemet et godt bud på dit nye smøresystem.

Med multiline får du et system, hvor slangerne bliver trukket direkte fra pumpen og ud til de enkelte smøresteder. Hvert smørested har sit eget pumpeelement, hvor du kan regulere mængden af smøremiddel efter behov.

SINGLELINE SYSTEM – PRIMÆRT TIL PRODUKTIONSLINJER
Med et singleline smøresystem får du en simpel og forholdsvis let opbygning, hvor pumpestationen genererer et tryk gennem en hovedstreng. En tryktransmitter registrerer, når det ønskede tryk er nået, hvorefter pumpen aflaster. Når hovedstrengen er aflastet, kan pumpen på ny begynde at opbygge tryk og derved sende en ny mængde smøremiddel til smørestederne.

Fra hovedstrengen kan vi tilkoble dyser/doseringsventiler til alle smørestederne. Vi justerer mængden af smøremiddel, der tilføres til det enkelte smørested, individuelt ved montage.

Automatisk centralsmøring er din sikkerhed for, at dine maskiner kører planmæssigt. Med centralsmøring slipper du for at huske på, hvornår din maskine skal smøres – det sker automatisk og i de helt rigtige mængder.